Política de privacitat

La navegació a la plana www.argentonadental.cat i l’ús dels serveis oferits en aquest espai web impliquen que
l’usuari accepta la Política de Privacitat, l’Avís Legal i altres textos legals relacionats amb l’ús dels serveis que
s’ofereixen des d’aquest portal web.

Palop Montasell, S.L., amb NIF nº: B-67063784 i direcció: Carrer Barcelona, 19, 08310 – Argentona (Barcelona), no pot
assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat i il·lícit de la informació que apareix a les
pàgines web de: www.argentonadental.com

Amb els límits establerts amb la llei, Palop Montasell, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de
veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i la informació no vinculen a Palop Montasell, S.L. ni constitueixen opinions, consells o assessorament
legal de cap mena, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Palop Montasell, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que
Palop Montasell, S.L. no pot controlar. Per tant, Palop Montasell, S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que
pot aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat
exclusiva de Palop Montasell, S.L. o dels seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió,
reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de tenir el consentiment exprés de Palop Montasell, S.L.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Palop Montasell, S.L. ofereix a través del lloc web, haurà de
proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades li informem que, mitjançant la cumplimentació
dels presents formularis, les seves dades personals quedaràn incorporades i seràn tractades als fitxers de Palop Montasell, S.L.
amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-li de les millores del
lloc web.

Li informem també de que té la possibilitat en tot moment d’exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació,
oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuita mitjançant e-mail a
info@gmail.com o a la direcció: Carrer Barcelona, 19, 08310 – Argentona (Barcelona).

Dades dels usuaris

7
D’acord el previst a la “Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)”,
Palop Montasell, S.L., informa de l’existència d’un fitxer de titularitat pròpia, en el qual s’inclouen
les dades necessàries per manternir informats als usuaris que així ho desitgin o bé perquè els mateixos puguin rebre els
serveis que solicitin.

Palop Montasell, S.L. pot exercir els drets relacionats en la LOPD sobre aquest fitxer, i en particular,
els drets d’accés, rectificació o cancelació de dades i oposició, en cas de que fos necesàri, així com també el de
revocació del consentiment per la cessió de dades en termes previstos a la LOPD.

Com a usuari, pot realitzar i exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant un missatge
a través del formulari de contacte que disposa www.argentonadental.com.

Excepte en casos puntuals, per poder realitzar la comunicació o cessió de dades, caldrà solicitar el consentiment prèvi
de l’interessat.