Implants Dentals
Substitució Permanent

Implants Dentals

Els implants dentals són la millor solució per a la substitució permanent de les dents. Aquesta tècnica està basada en una àmplia investigació científica, des de fa 40 anys, i això ha fet possible aconseguir uns resultats fiables que proporcionen una gran millora estètica i funcionalitat al pacient.

Generalment, les persones que han perdut algun o totes les dents són candidates per posar-se implants, però és important que el pacient estigui sa, ja que hi ha una sèrie de condicionants i malalties que poden afectar l’implant. Per exemple, la fusió de l’implant amb l’os es podria veure afectada en pacients amb diabetis no controlada, fumadors, alcohòlics o amb malaltia periodontal no controlada.

Més Informació
Preguntes Freqüents
duracio

Durada dels Implants i la seva col·locació

Són els implants dentals una solució duradora? Quant de temps triga a posar-se un implant dental?

Els implants dentals són per a tota la vida. Hi ha un fenomen biofísic que produeix una unió a nivell molecular del titani amb l’os, anomenat osteointegració. Aquesta unió és tan forta que si volguéssim separar després el titani de l’os seria impossible.

La col·locació dels implants dentals unitaris sol durar uns trenta minuts. Si substituïm amb implants dentals totes les dents, la cirurgia pot ser de fins a dues hores.

implants_4

A què ens exposem?

És un procés molt dolorós? I el postoperatori?

El pacient no sent dolor ni molèsties en cap moment. En la majoria dels casos, la intervenció es duu a terme mitjançant anestèsia local. En intervencions de llarga durada (rehabilitacions completes, elevacions del si maxil·lar, regeneració òssia) es pot recórrer a la sedació, si el pacient ho prefereix.

Al contrari del que pugui semblar, en molts casos el postoperatori suposa menys molèsties i incomoditats que les extraccions dentals. Únicament pot ocasionar petites molèsties durant el procés de cicatrització. En els casos de grans intervencions, amb regeneracions òssies i empelts, acostuma a aparèixer inflamació durant els primers dies, si bé no resulta dolorosa i permet fer vida normal.

implant_dos

De l’implant a la dent

Quant de temps dura el tractament d’implants fins a tenir dents?

Els implants dentals que fem servir a la nostra consulta requereixen el menor interval de temps per carregar-se. Les pròtesis poden col·locar-se el mateix dia dels implants o si això no és possible, després de tres mesos d’espera un cop realitzada la cirurgia. Altres implants poden requerir un temps d’osteointegració de fins a sis mesos.

cura

Tenir cura

Cal algun tipus de cura extra amb l’implant dental?

Haureu de tenir les mateixes atencions que amb les vostres dents, una bona higiene diària i manteniment periòdic a la nostra consulta.

Per qualsevol altra consulta, clica aquí