Cirugia Oral
L’especialitat més antiga

Cirugia Oral

La cirurgia oral és l’especialitat més antiga de l’odontologia. Es dedica al diagnòstic i tractament de les malalties, traumatismes, defectes de les peces dentàries, dels maxil·lars i dels teixits tous adjacents que requereixin intervenció quirúrgica.

El cirurgià oral ha de tenir uns coneixements profunds de ciències bàsiques per a la seva professió com l’anatomia, la histologia i la fisiologia, així com de les entitats nosològiques més freqüents. A més de la seva capacitació, formació quirúrgica i òbviament una gran destresa manual, és indispensable que el professional tingui maduresa de pensament i un gran respecte pels teixits vius.